Tor
Delvis skya
Nedbør: 0 mm
Vind: Svak vind fra Sør-søraust 3.0 m/s 
Trykk: 1002.4
Dato: 20.06.2019
17°
Fre
Delvis skya
Nedbør: 0 mm
Vind: Laber bris fra Sør-sørvest 7.2 m/s 
Trykk: 1010.6
Dato: 21.06.2019
16°
Lør
Delvis skya
Nedbør: 0 mm
Vind: Lett bris fra Vest 4.6 m/s 
Trykk: 1019.0
Dato: 22.06.2019
18°
Søn
Delvis skya
Nedbør: 0 mm
Vind: Lett bris fra Sør-sørvest 3.6 m/s 
Trykk: 1023.4
Dato: 23.06.2019
18°
Man
Skya
Nedbør: 0 mm
Vind: Svak vind fra Sør-søraust 2.5 m/s 
Trykk: 1027.8
Dato: 24.06.2019
18°
Bamble StartSiden Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailOm Bamble

  
Alle nyheter

Lokal nyheter
Bamble Kommune
Finn Bamble
Jobb Bamble
Leie Bamble
NRK Telemark
Porsgrunns Dagblad
TA
Torget Bamble
Varden

Generelle nyheter
ABC Nyheter
Aftenposten
Dagbladet
Dagen
Framtida
Kommentar
Kommunal Rapport
Morgenbladet
Nationen
Nettavisen
NRK
Ny Tid
P4
Panorama
Siste.no
The Norway Post
TV2 Nyhetene
Ukeavisen Ledelse
Uriks
Utrolige Nyheter
Utrop
VG
Vårt Land

Andre nyheter
Altinn
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Avinor
BI Handelshøyskolen
Bibliotekarforbundet
Bike.no
BilNorge
Boarding.no
Bonytt
Båtmagasinet
Cappelen Damm
Filmweb
Fjord Norge
Forbrukerportalen
Foreldre
Forskning
Forsvaret
foto.no
Gatebil.no
Helse
Her og Nå
Høgskolen i Bergen
Jenteporten
Kirken
KK
Klar Tale
Klassekampen
Lovdata
Mat
Montages
Mote
Motor
Musikkweb
NAV
Norsk Tipping
Nysgjerrigper
OBOS
Oslo Jazzfestival
Politiet
Regjeringen
Røde Kors
Seher
Seilas
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Statnett
Stortinget
Teknisk Ukeblad
Trafikanten
UIA
UIB
UIO
UIT
ut.no
Utdanningsdirektoratet
Vegvesen
Villmarksliv
Wideroe

Økonomi nyheter
Dagens Næringsliv
E24.no
Finans Norge
Finanstilsynet
Hegnar
iMarkedet
NA24.no
NRK Økonomi
Skagenfondene
Økonomisk Rapport

Sports nyheter
Aftenposten Sport
Dagbladet Sport
FotballMagasinet
NRK Sport
VG Sport

IT nyheter
akam.no
amobil.no
Apple
Dagens IT
Datainform
digi.no
DinSide
gamer.no
Gamereactor
Hardware.no
IDG.no
IT-Kanalen
ITavisen
ITpro.no
mac1
online.no
Techworld.no
tek.no
teknofil.no
Teknologi

Fylkes aviser
Adresseavisen
Agderposten
Firda
Fosna-Folket
Framtid i nord
Fædrelandsvennen
Gjengangeren
Namdalsavisa
Nordlys
NRK Buskerud
NRK Hedmark og Oppland
NRK Hordaland
NRK Møre og Romsdal
NRK Nordland
NRK Rogaland
NRK Sogn og Fjordane
NRK Telemark
NRK Troms og Finnmark
NRK Trøndelag
NRK Vestfold
NRK Østfold
Oppland Arbeiderblad
Rogalands Avis
Smaalenene
Sogn Avis
Strilen
Sunnmørsposten
Sør-Trøndelag
TA
Tidens Krav
Troms Folkeblad
Varden
Vestfold Blad

NyheterForrigeForrigeForrigeNesteNesteNeste


Eksport av laks, veke 24 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunale boliger, 2018Statistisk sentralbyrå
Med kommunalt disponert bolig menes boliger kommunen disponerer for utleie gjennom inngåelse av en leiekontrakt, f.eks. omsorgsboliger, boliger til flyktninger, økonomisk vanskeligstilte med mer.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles?Statistisk sentralbyrå
Notatet belyser ulike metodevalg for beregning av energiintensitet, med et spesielt fokus på valg av energiforbruk i forhold til produksjon eller bruttonasjonalprodukt.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2018Statistisk sentralbyrå
Energiregnskapet viser alle energiprodukter produsert og brukt i næringer i norsk økonomi inkl. i utlandet. Statistikken inkluderer også tall for energiintensitet for næringer i norsk økonomi og tall fra dekomponeringsanalyser på endringer i energiforbruket. Nasjonalregnskapets definisjoner følges.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sterk auke i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 24 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 69,90 kr/kg, ei auke på 13,0 prosent samanlikna med veka før.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tilnærmet uendret energibruk per produsert enhet i 2018Statistisk sentralbyrå
Samlet energiintensitet var tilnærmet uendret fra 2017 til 2018. I mange næringer falt energibruken per produsert enhet noe, mens blant annet petroleums- og transportnæringene dro i motsatt retning.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2018Statistisk sentralbyrå
Energibalansen viser samlet tilgang, transformasjon og forbruk av alle energiprodukter (inkl. biobrensler) på norsk geografisk territorium. Den viser produksjon og bruk av ulike energiprodukter til ulike formål, og om energiproduktene er basert på fornybare eller ikke-fornybare kilder.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i varehandel, 1. termin 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunale gebyrer, 2018, januarStatistisk sentralbyrå
Statistikken dekker kommunale gebyrer ekslusive merverdiavgift knyttet til tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing. Statistikken gjengir vektede tall for årlige kommunale gebyrer en bolig på 120 m2 betaler for de fire nevnte tjenestene. Tallene er samlet inn via KOSTRA for alle landets kommuner.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Skatterekneskap, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelt på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar. Skatteinnbetalingane er også delt mellom dei ulike skattekreditorane, som stat, kommune, fylke og folketrygd.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Mer areal godkjent for nydyrkingStatistisk sentralbyrå
I 2018 ble det godkjent 24 900 dekar for nydyrking, en økning på 2 200 dekar fra året før.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake ditStatistisk sentralbyrå
Fra 2008 til 2018 var det 8 100 lærere som skiftet jobb fra skoleverket til arbeid i andre næringer. I samme periode kom 3 700 tilbake til læreryrket etter å ha jobbet andre steder. Det er oftest yngre kvinner som vender tilbake til kateteret.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tannhelsetenesta, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser omfanget av pasientbehandling i den offentlege tannhelsetenesta, tannhelseinformasjon om barn og unge, og utgifter i offentleg tannhelseteneste. I tillegg finst årsverkstal i offentleg og privat tannhelseteneste.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Brann- og ulukkesvern, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser tal for bygningsbrannar, bustadbrannar, tilsyn, årsverk og utgifter innanfor førebygging og beredskap av brann- og ulukkesvern i kommunane. Tenestedata kjem frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), og rekneskapsdata kjem frå kommunane til SSB.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Kostnadsindeks for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunehelsetenesta, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir ei oversikt over kommunehelsetenesta. Statistikken omfattar opplysningar om fastlegar, fysioterapeutar, helsestasjons- og skulehelsetenesta, frisklivssentralar og anna førebyggjande helsearbeid samt rekneskapstal.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og etter jordloven, samt saksbehandling etter jord- og konsesjonslov.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld og hvordan de fordeler seg på forskjellige finansobjekter. I tillegg publiseres tall for offentlig bruttogjeld etter Maastricht-kriteriene.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Reviderte nøkkeltall for KOSTRAStatistisk sentralbyrå
Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 534 milliarder kroner i 2018.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lavere gasseksport krymper handelsoverskuddetStatistisk sentralbyrå
Det ble eksportert naturgass for 14,7 milliarder kroner i mai 2019, en nedgang på 19,4 prosent sammenlignet med mai i fjor. Vareeksporten endte på totalt 77,4 milliarder kroner, den laveste månedsverdien hittil i 2019.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Veksten i eiendomsskatten stopper oppStatistisk sentralbyrå
Eiendomsskatteinntektene til kommunene samlet økte bare med 4 prosent fra 2017 til 2018. Det er langt mindre enn hva som har vært tilfellet i perioden 2015-2017, da den årlige økningen i eiendomsskatten varierte mellom 10 og 16 prosent.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eiendomsskatt, 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter opplysninger om hvordan kommunene har innrettet eiendomsskatten, som opplysninger om skattesats, hvilke områder i kommunen som har eiendomsskatt, årstall for siste taksering av eiendommer med mere. 
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2018Statistisk sentralbyrå
KOSTRA Samferdsel gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner knyttet til blant annet drift og vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veier, og drift av buss, trikk, t-bane, fylkesveiferger, båtruter og transport for funksjonshemmede.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2018, reviderte tallStatistisk sentralbyrå
KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trafikkulykker med personskade, mai 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fylkeskommuneregnskap, 2018, reviderte tallStatistisk sentralbyrå
Fylkeskommuneregnskapet viser fylkeskommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.Statistikken gir styringsinformasjon om fylkeskommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon, på nasjonalt nivå.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommuneregnskap, 2018, reviderte tallStatistisk sentralbyrå
Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.Statistikken gir styringsinformasjon om kommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon, på nasjonalt nivå.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskapStatistisk sentralbyrå
Dette notatet utleder og demonstrerer bruken av en formel som kan benyttes til å analysere tallene i månedsregnskapet.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utenrikshandel med varer, mai 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Den norske kirke, 2018Statistisk sentralbyrå
Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Registrert avgang av store rovdyr, 2018/2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggjekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhetStatistisk sentralbyrå
Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser at den sterke veksten i antall eldre i de kommende tiårene vil skape et stadig sterkere press på offentlige finanser.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakereStatistisk sentralbyrå
Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,0 prosent i 2018 til 2 808 milliarder kroner.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre medlemmer i Den norske kirkeStatistisk sentralbyrå
Det var 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke i 2018. Det er 16 000 færre enn året før. Siden 2005 har medlemstallet gått ned med 214 000.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre ulver og flere bjørner skuttStatistisk sentralbyrå
I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Det innebærer 5 færre drepte ulver enn i jaktåret 2017/18. Derimot ble det skutt 3 flere bjørner enn året før.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Public acceptance and willingness to pay cost-effective taxes on red meat and road traffic in NorwayStatistisk sentralbyrå
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Næringspolitiske virkemidler, 2017Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over bistand og rådgivningstjenester fra det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon, forskning og utvikling i næringslivet. Statistikken beskriver både virkemiddelapparatets ressursbruk på ulike bistandstyper og kjennetegn ved foretak som mottar ulike former for støtte gjennom virkemiddelapparatet.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 23 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem årStatistisk sentralbyrå
Realveksten i den offentlige finansieringen av næringslivets forskning og utvikling (FoU) og innovasjon har vært sterk i de siste årene. Mellom 2012 og 2017 økte den offentlige støtten fra 5,4 til 10,8 milliarder kroner i faste priser.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Auke i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 23 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 61,85 kr/kg, ei auke på 5,7 prosent samanlikna med veka før.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Laveste andel mottakere på 20 årStatistisk sentralbyrå
20 år etter innføringen av kontantstøtten er bruken rekordlav. Dette gjelder hovedsakelig barn med innvandrerforeldre. Det har imidlertid vært en svak oppgang blant de med foreldre uten innvandrerbakgrunn.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Små endringer i bruk av fastlegeneStatistisk sentralbyrå
Samlet antall konsultasjoner ved fastlegekontorene økte med om lag 100 000 fra 2017 til 2018. I gjennomsnitt gikk hver av oss 2,7 ganger til legen, det samme som i 2017. Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens de eldste hadde færre legebesøk enn året før.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanseStatistisk sentralbyrå
En fjerdedel av elevene som starter på yrkesfag, oppnår studiekompetanse i løpet av fem år. Det er medie- og kommunikasjonselever som i størst grad oppnår studiekompetanse.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanserStatistisk sentralbyrå
Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i andelen sysselsatte som oppga at de hadde deltatt på kurs, seminarer og konferanser i løpet av det siste året. For menn mellom 62 og 66 år var det derimot en økning.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Gjennomføring i videregående opplæring, 2013-2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken følger elever som begynte i videregående opplæring for første gang en gitt høst gjennom et femårig løp.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Livslang læring, 2019, 1. kvartalStatistisk sentralbyrå
Lærevilkårsmonitoren er en årlig tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i 1. kvartal. Sentrale spørsmål i denne tilleggsundersøkelsen omhandler deltakelse i opplærings- og utdanningsaktiviteter.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Allmennlegetjenesten, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt, og er delt inn etter pasientenes kjønn, alder, utdanning, innvandringskategori og landbakgrunn. Tall for fastlegebruk er også delt inn etter fylke. Konsultasjonene kan også deles inn etter diagnosegrupper, men kun for kjønn og alder.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt prisøkning for nye boligerStatistisk sentralbyrå
Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på nye boliger. Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser; en for nye flerboliger og en for nye eneboliger.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege prisutviklinga på innsatsfaktorane til bygging av bustader. Indeksane vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i entreprenøren sine fortenestemarginar. Statistikken blir i hovudsak brukt til justering av byggjekontraktar.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sykefravær, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser utviklingen i sykefraværet, både legemeldt og egenmeldt. Det mest brukte målet på sykefraværet er sykefraværsprosenten, som måler tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, april 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning er ikke i skoleverketStatistisk sentralbyrå
I 4. kvartal 2017 var det 109 800 personer i alderen 22?61 år med skolerettet lærerutdanning her i landet. Av disse var det nær 6 700 som ikke var sysselsatt og 33 100 som arbeidet utenfor skoleverket. Eldre lærerutdannede jobber i større grad utenfor skoleverket enn yngre.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stabilt sykefraværStatistisk sentralbyrå
Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt prisfall på naturgassStatistisk sentralbyrå
Prisen på naturgass falt for sjuende måned på rad og var hovedgrunnen til at produsentprisene gikk ned med 1 prosent i mai. Høyere priser på petroleumsprodukter bidro i motsatt retning.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norske kommuner sliter med digital kompetanseStatistisk sentralbyrå
I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

KPI ned 0,3 prosent i maiStatistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,5 prosent fra mai 2018 til mai 2019, mens KPI-JAE økte 2,3 prosent i samme periode. Fra april til mai 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,2 prosent.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Konsumprisindeksen, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) er ein indikator som nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land. Hos Eurostat finn du HKPI for fleire land, samt for EU, Euroområdet og EØS. Gå til statistikken Konsumprisindeksen for meir om prisutviklinga i Noreg.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produsentprisindeksen, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Produsentprisindeksen (PPI) måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport. Statistikken dekker olje og gassutvinning, industri, bergverk, kraftforsyning, vannforsyning og enkelte tjenester.Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. Februar 2019, er referanseåret til PPI endret til 2015 = 100.  
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler prisutviklingen i første omsetningsledd i det norske markedet. Det vil si varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer.Fra og med indeksen for januar 2019 som ble publisert 11. Februar 2019 er referanseåret til PIF endret til 2015.  
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Digitalisering i kommuneneStatistisk sentralbyrå
I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Landbrukets egen nedbygging av jordbruksarealStatistisk sentralbyrå
SSB har gjort en analyse av nedbygd jordbruksareal på landbrukseiendommer, med spesielt fokus på nedbygginger som kan knyttes til jordbruksproduksjon og som kan betegnes som landbrukets egen nedbygging.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019Statistisk sentralbyrå
Målet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivået og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019Statistisk sentralbyrå
Det overordna føremålet til produksjonsindeksen er å måle utviklinga i verdiskapinga innanfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Indikatorar for verdiskapinga er verksemdas produksjon i fysiske produkt eller utførte timeverk.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nasjonalregnskap, april 2019Statistisk sentralbyrå
Nasjonalregnskapet gir oversikt over tilstanden og utviklingen i norsk økonomi. Sentrale størrelser i regnskapet er bruttonasjonalprodukt (BNP), forbruk, bruttoinvestering, eksport og import, sysselsetting og lønn, lønnsomhet i næringer og produktivitet.1. til 3. kvartal publiseres med månedlig nasjonalregnskap i hhv. mai, august og november. 4. kvartal publiseres februar året etter, endelig årstall for t-2 kommer i august.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Jevn vekst i fastlandsøkonomienStatistisk sentralbyrå
Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,4 prosent i perioden februar-april, sammenliknet med november-januar. Månedsveksten fra mars til april var 0,3 prosent.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetningsvekst for leverandørindustrienStatistisk sentralbyrå
Industriomsetningen gikk opp 0,5 prosent i perioden februar-april 2019 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Det var særlig økt omsetning for leverandørindustrien som la grunnlaget for økningen i denne tremånedersperioden. Fra mars til april 2019 var det en oppgang på 3 prosent for industrien samlet sett.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stabil utvikling i industriproduksjonenStatistisk sentralbyrå
Norsk industriproduksjon var tilnærma uendra i perioden februar-april 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå mars til april, var veksten god.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tidStatistisk sentralbyrå
Et knapt flertall av nye studenter på bachelorutdanninger i Norge fullfører ikke graden sin på normert tid. De eldste studentene er dårligst til å fullføre, og menn fullfører i mindre grad enn kvinner.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

The costs of taxation in the presence of inequalityStatistisk sentralbyrå
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Alkoholomsetning, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Alkoholomsetning er beregnet på bakgrunn av de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt avgiftspliktig leverer til Toll og avgiftsdirektoratet. Tallene omfatter ikke taxfree eller turistimport.
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om hvordan utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen fordeler seg på forskjellige utgiftstyper og formål. Den viser også hvordan inntektene skaffes til veie gjennom blant annet skatter, avgifter, brukerbetalinger, renter og utbytte.
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en avstemt oversikt over de institusjonelle sektorenes finansielle eiendeler og gjeld til hverandre, samt endringer i disse størrelsene dekomponert i transaksjoner og omvurderinger.
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fjernvarme og fjernkjøling, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter produksjon og forbruk av fjernvarme og fjernkjøling, samt tekniske og økonomiske hovedtall som blant annet salgsinntekter.
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økt forbruk av fjernvarmeStatistisk sentralbyrå
I 2018 var forbruket av fjernvarme på 5,7 TWh, som er en økning på 5 prosent fra 2017. Økte fjernvarmepriser og økt forbruk bidro til en økning i salgsinntekter på fjernvarme på vel 20 prosent fra året før. 
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandelerStatistisk sentralbyrå
Husholdningenes netto kjøp av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler var på 6,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2019. Det er det høyeste som er målt i finansregnskapet siden 4. kvartal 2009.
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Reduksjon i alkoholomsetningen for 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
I 1. kvartal 2019 ble det omsatt 1,6 prosent mindre alkoholliter per innbygger sammenlignet med samme kvartal i 2018. Sammenligningen med fjoråret påvirkes av forskjellig tidspunkt for påskeferien.
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, 2017Statistisk sentralbyrå
Formålet med statistikken er å gi detaljert informasjon om tjenestetypene som produseres i ulike næringer innen forretningsmessig tjenesteyting.
2019-06-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Revision of national accounts time seriesStatistisk sentralbyrå
On 29th August this year Statistics Norway will publish revised national accounts time series. Both the level and the growth rates of GDP are only to a minor extent affected by the revisions.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 22 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Drosjetransport, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser årlige tall for drosjetransport. Tallene omfatter omsetning, totale kilometer kjørt, kilometer kjørt med passasjerer og pris per kilometer.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om Norges økonomiske forbindelser med utlandet. Statistikken viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet ved utgangen av kvartalet.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Nasjonalregnskapets inntekts- og kapitalregnskap deles inn i sektorer og viser transaksjoner innen og mellom sektorene, som for eksempel renter, utbytte, skatter og stønader. Sentrale størrelser er brutto nasjonalinntekt, disponibel inntekt, sparing og netto finansinvestering.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utenriksregnskap, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Utenriksregnskapet består av drifts-, kapital- og finansregnskapene. Driftsregnskapet viser eksport og import, lønn og andre overføringer til og fra Norge. Kapitalregnskapet viser overføringer av kapital og immateriell kapital, som patenter. Finansregnskapet gir kjøp og salg av fordringer og gjeld.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Svekket vare- og tjenestebalanseStatistisk sentralbyrå
Vare- og tjenestebalanse for 1. kvartal 2019 er svekket både målt mot kvartalet før og mot 1. kvartal 2018. Rente- og stønadsbalansen er derimot kraftig forbedret fra 4. kvartal, noe som medførte en oppgang i driftsbalansen.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nedgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 22 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 58,52 kr/kg, ein nedgang på 4,6 prosent samanlikna med veka før.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økt sparing i husholdningeneStatistisk sentralbyrå
Husholdningenes disponible inntekt økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall. Det var blant annet økte lønnsinntekter som bidro til oppgangen.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Revisjon av nasjonalregnskapets tidsserierStatistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå vil 29. august i år publisere reviderte tall bakover i tid for enkelte størrelser i nasjonalregnskapet. Utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser som bruttonasjonalprodukt (BNP) er i liten grad påvirket.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Halvparten er tomkjøringStatistisk sentralbyrå
Drosjene kjørte 53,6 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018. Det var en oppgang på 1,1 prosent fra fjoråret og 0,9 prosent sammenlignet med 2014.
2019-06-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Jernbanetransport, 2018Statistisk sentralbyrå
Gods- og passasjertransport med jernbane i Norge. Utenlandske selskapers transport er med og grensekryssende trafikk er spesifisert.
2019-06-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Overnattingar, april 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken kartleggjer nivå og utvikling av den kommersielle overnattingstrafikken. Tala omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, camping og vandrerhjem. Tala vert publisert på fylkesnivå, men mindre område kan tingast. Tal omfattar ikkje privat overnatting formidla via Airbnb og liknande. 
2019-06-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Underskotet på tenestebalansen aukarStatistisk sentralbyrå
Importen av tenester til norske ikkje-finansielle føretak enda på 60,9 milliardar kroner, mens eksporten var 55,8 milliardar kroner. Underskotet på 5,2 milliardar kroner var 2,2 milliardar kroner høgare enn tilsvarande kvartal i 2018.
2019-06-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntektStatistisk sentralbyrå
Innvandrere opplever mer økonomiske vansker og dårligere boforhold enn både resten av befolkningen og voksne norskfødte med innvandrerforeldre. Også når vi sammenligner like grupper, med lavinntekt og samme antall barn i husholdningen, er forskjellen fremtredende.
2019-06-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vi valde oss aprilStatistisk sentralbyrå
Med nesten 2,1 millionar overnattingar i april i år sat dei kommersielle overnattingsstadane ein ny april-rekord i talet på overnattingar. Ei sein påske saman med varmerekordar fleire stadar i landet, kan ha medverka til dei høge tala.
2019-06-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Mer aktivitet på norske skinnerStatistisk sentralbyrå
Det var en økning både i person- og godstrafikken med jernbane fra 2017 til 2018. Antall passasjerer økte i denne perioden med 5,7 prosent, mens det ble fraktet 0,7 prosent mer gods på det norske jernbanenettet.
2019-06-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Bamble StartSiden - Nyheter fra Statistisk sentralbyråDenne tjenesten er levert av ActiveSystems.